Bosanski

Demonstracije će se održati 19. februara. Počinje u 16 sati u Gradskoj biblioteci u Heidelbergu, a završava se u 19 sati na pijaci.

Biće prilike da se vozite na zvučnicima. Ako se želite registrirati za ovo ili vam je potrebna bilo kakva druga podrška, kontaktirajte nas!

“Alliance Remind Change” je inicijativa civilnog društva koja zauzima odlučan stav protiv rasizma i desničarskog ekstremizma u Njemačkoj. Grupa je namijenjena članovima iz raznih Heidelberg organizacija i pojedincima koji se već bave antirasizmom i onima koji bi se htjeli baviti antirasizmom.

Mi smo nezavisan pokret od društva u cjelini i borba protiv strukturalnog rasizma i desnog ekstremizma u Njemačkoj i antirasističko obrazovanje su u prvom planu našeg rada. Zato ostajemo anonimni kao članovi i djelujemo kao savez.

Napomena: Ovaj tekst je preveo Google Translater, softver za prevođenje. Ako želite pomoći u prevođenju teksta na dobar bosanski, kontaktirajte nas.

Skip to content